Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt realizowany jest przez firmę Weniger Software House - Bartosz Rychlicki przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

Program w ramach którego otrzymano dofinansowanie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, podziałanie 6.5.2 "wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, działania 6.5 "Promocja polskiej gospodarki", oś priorytetowa 6 "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym".

Tytuł projektu:„Wprowadzenie marki Weniger Software na rynki zagraniczne” 

Kwota dofinansowania projektu: 386 481,38 zł 

Okres realizacji projektu:19.09.2013-30.04.2015

Dane podmiotu realizującego projekt:

Weniger Software House - Bartosz Rychlicki
ul. Topolowa 2/7
80-255 Gdańsk
NIP: 583-288-55-37

Marki reklamowane w ramach projektu: